Bratislava sa na prahu 20. storočia začínala meniť na modernú metropolu. Zvonili prvé električky, premával propeler, pribúdali kaviarne a vinárne, rozvíjali sa športy. Celé mesto žilo prvou veľkou vlnou modernizácie a jeho obyvatelia verili v lepšiu budúcnosť. Séria pohľadníc z toho obdobia zachytáva mestské zákutia vtedajšieho Prešporku, cez ktoré sa smelo tiahne línia vysunutej mimoúrovňovej železnice a na nebi sa vznášajú lietajúce stroje. Prešporok sa cítil byť metropolou. Dnes by sme povedali, že sa cítil byť cool. Tento pocit sa pokúša sprítomniť aj platforma Cool Nouveau.

error: Content is protected !!