Vzdelávací workshop

Art Nouveau – Objavujeme secesiu v Bratislave
súčasť podujatia FAD OPEN
jeseň 2021

Workshop Art Nouveau – Objavujeme secesiu v Bratislave tvorí regionálnu súčasť vzdelávacieho programu Educating Art Nouveau, realizovaného v rámci medzinárodného projektu Art Nouveau 2.

Workshop ako integrálna súčasť jesenného podujatia FAD OPEN 2021 je určený pre záujemcov o architektonické dedičstvo secesie v Bratislave, ktoré ponúka na slovenskom úseku Dunaja najväčší a zároveň aj najkvalitnejší súbor secesných stavieb a ich urbanistického kontextu. Účastníci workshopu budú prostredníctvom viacerých edukačných aktivít workshopu – prechádzka po meste, krátke video, edukačné materiály a reflexia poznatkov v rámci úloh workshopu (Fotografujeme, kreslíme a modelujeme secesné stavby v Bratislave) – spoznávať secesiu v meste, ktoré práve na prelome storočí zaznamenalo obrovský stavebný rozvoj. Jeho súčasťou boli aj moderné vplyvy, ktorých cestu na územie Bratislavy sprostredkovali hlavní protagonisti viedenskej a uhorskej secesie Otto Wagner, Ödön Lechner a ich žiaci. Účastníci workshopu z radov záujemcov o štúdium architektúry, ale aj študentov FAD STU a seniorov z Univerzity tretieho veku STU tak budú mať možnosť zažiť príbeh bratislavskej secesie prostredníctvom vlastného pohľadu na historickú architektúru. Kresby secesných stavieb,  modelovanie ich detailov a ornamentov či výroba 3D modelov vybraných objektov umožnia získať kreatívne zručnosti, ktoré spolu s edukačnými materiálmi prispejú k objavovaniu kultúrneho dedičstva Art Nouveau v jednom z najkrajších miest na Dunaji.

JP

Menu