Vzdelávací workshop

Art Nouveau – Objavujeme secesiu v Bratislave
jar 2022

Workshop je určený pre záujemcov o architektonické dedičstvo secesie v Bratislave, ktoré ponúka na slovenskom úseku Dunaja najväčší a zároveň aj najkvalitnejší súbor secesných stavieb a ich urbanistického kontextu. Účastníci workshopu budú prostredníctvom viacerých edukačných aktivít workshopu – prechádzka po meste, krátke video, edukačné materiály a reflexia poznatkov v rámci úloh workshopu spoznávať secesiu v meste. Účastníci workshopu z radov záujemcov o štúdium architektúry, ale aj širokej verejnosti si tak budú mať možnosť osvojiť bratislavskú secesiu prostredníctvom vlastnej interpretácie historickej architektúry. Kresby secesných stavieb,  modelovanie ich detailov a ornamentov či výroba 3D modelov vybraných objektov umožnia získať kreatívne zručnosti, ktoré spolu s edukačnými materiálmi prispejú k objavovaniu kultúrneho dedičstva Art Nouveau.

JP

Menu