Mestský ring

Vnútorný mestský okruh je prvok mestskej štruktúry, ktorý ťažiskovo determinovala moderná predstava o regulácii výstavby mesta. Okružná ulica sa tradične zakladala na obvode historického jadra na mieste mestských hradieb, ktoré v posledných desaťročiach 18. storočia zbúrali vo väčšine dynamicky sa rozvíjajúcich európskych miest. V nemeckom kultúrnom okruhu strednej Európy sa pre tento mestský priestor vžilo pomenovanie ring, respektíve Ringstrasse.

error: Content is protected !!