Výstava

Cool Nouveau
Od mestského ringu k ornamentu / From city ring to ornamentation
Bratislava, Galéria Umelka, 4.2. - 23.2. 2022

Otvorenie výstavy: 3.2.2022, 18:00
Komentované prehliadky: 17.2.2022, 17:00 / 23.2.2022, 17:00

Kurátorka:
Henrieta Moravčíková

Architektonické riešenie a dizajn:
Monika Bočková, Mária Novotná, Paulína Ebringerová

Výstava predstavuje obdobie Art nouveau na území mesta ako Gesamtkunstwerk zahŕňajúci urbanistické koncepcie, architektúru aj výtvarnú dekoráciu. Sústreďuje sa pritom najmä na budovanie vnútorného mestského okruhu, na vybrané architektonické diela, ktoré najlepšie odzrkadľujú dobový trend a na architektonický detail, ornament, ktorý v najmenšej mierke charakterizuje obdobie Art nouveau.

Fenomény mestského okruhu a ornamentu rámcujú výstavu aj ako abstraktné výtvarné prvky sprítomnené prostredníctvom 3D tlače do súčasných artefaktov. Tieto parafrázujú dobové predstavy o účinnosti regulačných nástrojov pri výstavbe mesta a ideu výtvarnej jedinečnosti a remeselnej podstaty ornamentu do fabrikovaných opakovateľných prvkov súčasnej popkultúry.

Projekt DTP3-748-2.2 Art Nouveau 2 je spolufinancovaný fondmi Európskej únie (ERDF, IPA II)

Menu