Výstava

Cool Nouveau
Od mestského ringu k ornamentu / From city ring to ornament
február 2022

Koncepcia výstavy:
Henrieta Moravčíková, Monika Bočková, Paulína Ebringerová, Mária Novotná

Architektonické riešenie a dizajn:
Monika Bočková, Mária Novotná, Paulína Ebringerová, Martina Jelínková

Výstava predstaví obdobie Art nouveau na území mesta ako Gesamtkunstwerk zahŕňajúci urbanistické koncepcie, architektúru aj výtvarnú dekoráciu charakteristickú pre toto obdobie. Sústredí sa pritom najmä na fenomén Ringu, resp. Ringstrasse, na vybrané architektonické diela, ktoré najlepšie odzrkadľujú dobové trendy z hľadiska architektonickej formy aj typológie a na architektonický detail, ornament, ktorý v najmenšej mierke charakterizuje obdobie Art nouveau.

Menu
error: Content is protected !!