21.6.2022
Medzinárodná konferencia
“Plánovanie európskeho mesta na prelome 19. a 20. storočia”
Fakulta architektúry a dizajnu STU

error: Content is protected !!