World Art Nouveau Day

"Krása každennosti"
Výber secesie zo zbierok
Múzea mesta Bratislavy
10. 6. - 31. 10. 2021

World Art Nouveau Day:

Oslavy Svetového dňa secesie (WAND) prebiehajú každoročne 10. júna od roku 2013, kedy ich po prvýkrát iniciovalo Múzeum úžitkového umenia v Budapešti (IMM) spoločne s maďarským časopisom o secesii Szecessziós Magazin. Dátum 10. jún je zároveň výročím smrti dvoch významných predstaviteľov secesie – španielskeho architekta Antoniho Gaudího a maďarského architekta Ödöna Lechnera. Do osláv, ktoré pozostávajú z rôznych aktivít s cieľom spopularizovať širokej verejnosti diela secesie a ich tvorcov, sa zapája niekoľko európskych miest, pričom niektoré z nich združujú organizácie  Európska cesta secesie (Art Nouveau European Route) a Sieť Réseau Art Nouveau (The Réseau Art Nouveau Network – RANN). Od začiatku konania osláv Svetového dňa secesie sa odohralo množstvo kultúrnych podujatí ako výstavy, komentované prehliadky, videoprezentácie, prednášky, fotografická súťaž, rozhovory v médiách (rozhlas, televízia) a i.

V roku 2021 sa zapája do osláv Svetového dňa secesie po prvýkrát aj Bratislava prostredníctvom medzinárodného projektu Art Nouveau 2, podporovaného v rámci Dunajského nadnárodného programu. Slovenský partner projektu je Fakulta architektúry a dizajnu STU v Bratislave, ktorá pri tejto príležitosti pripravila v spolupráci s organizáciou Bratislava Tourist Board tematickú komentovanú prehliadku mesta pre širokú verejnosť na tému „Secesia v Bratislave“.

Program osláv secesie obohacuje aj tematicky ladená výstava „Krása každodennosti“, ktorú pripravilo Múzeum mesta Bratislavy pri príležitostí osláv Svetového dňa secesie a bude sprístupnená až do októbra 2021.
Výstava predstavuje výber secesných artefaktov reprezentujúcich umelecký názor obdobia okolo roku 1900 známeho aj pod názvom Belle Époque – Krásna doba. Jeho výrazovým prostriedkom sa stala secesia, ktorá sa ako umelecký štýl udržala až do dvadsiatych rokov 20. storočia.
Umenie secesie reagovalo na dobovú atmosféru. V dôsledku prebiehajúcej industrializácie a urbanizácie Európa prechádzala výraznými premenami od agrárnych krajín k moderným priemyselným štátom a život ľudí ovplyvňovalo množstvo vynálezov a technických noviniek. S tým boli spojené protichodné životné pocity – jednak eufórie, ale zároveň aj neistoty a strachu z budúcnosti. Umenie secesie reagovalo na túto atmosféru hľadaním inšpirácie vo svete prírody a estetickom využití rôznych materiálov. Ústredným znakom sa stala štylizácia foriem zo sveta flóry i fauny, dôležitú úlohu zohrávala aj ľudská postava, osobitne motív ženy.
Výstavu secesie si môžete prezrieť v rokokovom Apponyiho paláci v rámci Múzea historických interiérov, prípadne výber secesných predmetov je k zhliadnutiu i v online prostredí na portály Slovakiana.

NB, MK

Menu
error: Content is protected !!