World Art Nouveau Day

"Secesia v Bratislave"
Komentovaná vychádzka
11. 6. 2022, 13:00

World Art Nouveau Day:

Oslavy Svetového dňa secesie (World Art Nouveau Days – WAND) prebiehajú každoročne 10. júna od roku 2013, kedy ich po prvýkrát iniciovalo Múzeum úžitkového umenia v Budapešti (IMM) spoločne s maďarským časopisom o secesii Szecessziós Magazin. Dátum 10. jún je zároveň výročím smrti dvoch významných predstaviteľov secesie – španielskeho architekta Antoniho Gaudího a maďarského architekta Ödöna Lechnera. Do osláv, ktoré pozostávajú z rôznych aktivít s cieľom spopularizovať širokej verejnosti diela secesie a ich tvorcov, sa zapája niekoľko európskych miest, pričom niektoré z nich združujú organizácie  Európska cesta secesie (Art Nouveau European Route) a Sieť Réseau Art Nouveau (The Réseau Art Nouveau Network – RANN). Od začiatku konania osláv Svetového dňa secesie sa odohralo množstvo kultúrnych podujatí ako výstavy, komentované prehliadky, videoprezentácie, prednášky, fotografická súťaž, rozhovory v médiách (rozhlas, televízia) a i.

V roku 2022 sa do osláv Svetového dňa secesie zapája po druhýkrát aj Bratislava prostredníctvom medzinárodného projektu Art Nouveau 2, podporovaného v rámci Dunajského nadnárodného programu. Slovenský partner projektu je Fakulta architektúry a dizajnu STU v Bratislave, ktorá pri tejto príležitosti opäť pripravila v spolupráci s organizáciou Bratislava Tourist Board bezplatnú tematickú komentovanú prehliadku mesta pre širokú verejnosť na tému „Secesia v Bratislave“.

Viac informácií na: facebook / vychadzka „Secesia v Bratislave“
Prihlasovanie na vychádzku: visitbratislava.com / secesia

Pri príležitosti Svetového dňa secesie prebieha aj reinštalácia výstavy Cool Nouveau. Od mestského ringu k ornamentu / From city ring to ornamentation

NB

Projekt DTP3-748-2.2 Art Nouveau 2 je spolufinancovaný fondmi Európskej únie (ERDF, IPA II)

error: Content is protected !!