World Art Nouveau Day

"Krása každennosti"
Výber secesie zo zbierok
Múzea mesta Bratislavy
10. 6. - 31. 10. 2021

World Art Nouveau Day:

Oslavy Svetového dňa secesie (WAND) prebiehajú každoročne 10. júna od roku 2013, kedy ich po prvýkrát iniciovalo Múzeum úžitkového umenia v Budapešti (IMM) spoločne s maďarským časopisom o secesii Szecessziós Magazin. Dátum 10. jún je zároveň výročím smrti dvoch významných predstaviteľov secesie – španielskeho architekta Antoniho Gaudího a maďarského architekta Ödöna Lechnera. Do osláv, ktoré pozostávajú z rôznych aktivít s cieľom spopularizovať širokej verejnosti diela secesie a ich tvorcov, sa zapája niekoľko európskych miest, pričom niektoré z nich združujú organizácie  Európska cesta secesie (Art Nouveau European Route) a Sieť Réseau Art Nouveau (The Réseau Art Nouveau Network – RANN). Od začiatku konania osláv Svetového dňa secesie sa odohralo množstvo kultúrnych podujatí ako výstavy, komentované prehliadky, videoprezentácie, prednášky, fotografická súťaž, rozhovory v médiách (rozhlas, televízia) a i.

V roku 2021 sa k oslavám pripojila aj Bratislava prostredníctvom medzinárodného projektu Art Nouveau 2, ktorého slovenským partnerom je Fakulta architektúry a dizajnu STU v Bratislave. Pri tejto príležitosti pripravila v spolupráci s organizáciou Bratislava Tourist Board tematickú komentovanú prehliadku mesta pre širokú verejnosť na tému „Secesia v Bratislave“. Program osláv secesie obohatila aj špeciálna zbierka secesných predmetov Múzea mesta Bratislavy prezentovaných na výstave Krása každodennosti (10.6 – 31.10.2021).

NB

Projekt DTP3-748-2.2 Art Nouveau 2 je spolufinancovaný fondmi Európskej únie (ERDF, IPA II)

Menu