Stredná priemyselná škola strojnícka

Pôvodný názov: Kráľovská verejná priemyselná odborná škola, neskôr Kovorobná škola
Adresa: Bratislava, Fajnorovo nábrežie 5
Architekt: Gyula Kolbenheyer
Staviteľ: Pöhlmann Hugó és Kurz, Budapešť
1903 projekt, 1903 – 1904 realizácia

Gyula (Julius) Kolbenheyer (1851-1918) bol uhorský architekt a maliar pochádzajúci zo Spišskej Novej Vsi. Pôsobil v Budapešti, kde bol profesorom a prvým riaditeľom Vyššej štátnej stavebnej priemyselnej školy. Bol považovaný za odborníka na školské stavby, ktoré nielen navrhoval, ale aj kriticky komentoval
v odbornej tlači.

Prešporskú priemyselnú odbornú školu navrhol ako kompaktnú symetrickú stavbu s dômyselne riešeným pôdorysom. V jeho centre sa nachádzal dvor, ktorý delilo teleso hlavného schodiska na dve rovnaké časti. Po obvode dvora rozvinul architekt dispozičný dvojtrakt s učebňami orientovanými do ulice a chodbou obrátenou do vnútorných dvorov. Škola bola okrem štandardných učební vybavená špecializovanými zámočníckymi a kovorobnými dielňami veľkorysých rozmerov.

Architektonický výraz budovy nadväzuje na tú líniu vtedajšej uhorskej architektúry, ktorá v snahe vyjadriť národnú špecifickosť spájala historické motívy a ľudový ornament do výtvarne náročných kompozícií. Za autentický bol v tejto súvislosti považovaný aj keramický obklad a neomietnutá tehla. Kolbenheyer aplikoval motív tehly na osnove pripomínajúcej renesančný palác. Prostredníctvom plastickej skladby a rozličných farebných tónov keramických prvkov zvýraznil vertikálne členenie budovy a zabezpečil aj nápaditú výzdobu fasád.

Začiatkom roku 1921 pristavali k pôvodnej budove dve bočné krídla s bezozdobnými fasádami a dvor uzavreli múrom. Projekt spracovali pracovníci Referátu verejných prác v Bratislave a tvorí s pôvodným objektom prekvapujúco harmonický celok.

HM

Zdroj ilustrácií:
Archív hlavného mesta Bratislavy, Múzeum mesta Bratislavy

Literatúra:
Gerle, János – Kovács, Attila – Makovecz, Imre: A századforduló magyar építészete. [Budapest], Szépirodalmi könyvkiadó – Bonex 1990. 287 s.
Dulla, Matúš – Moravčíková, Henrieta: Architektúra 20. storočia na Slovensku. Slovart 2002.
Motherland and Progress: Hungarian Architecture and Design 1800-1900. Ed. József Sisa, Birkhäuser 2016.

error: Content is protected !!