Kráľovské chlapčenské gymnázium

Gymnázium Grösslingová, GAMČA
Adresa: Bratislava, Grösslingová 18
Architekt: Ödön Lechner
Staviteľ: Antal Durvay
1903 – 1904 projekt, 1906 – 1908 realizácia

Napriek tomu, že gymnázium aj susedný kostol vznikli v rámci jednej objednávky, architekt navrhol obe diela ako dva relatívne samostatné celky rozprestierajúce sa na ploche dvoch mestských blokov vymedzených pravouhlou uličnou sieťou.

Budova gymnázia má pôdorys tvaru „L“ a dispozične je usporiadaná ako dvojtrakt. Triedy sú orientované na východ a sever. Hlavný vstup je situovaný v centre hlavného krídla. Nadväzuje naň reprezentačné dvojramenné schodisko. Na východnej strane krídlo uzatvára dvojica nad sebou umiestnených stupňovitých auditórií. Bočné krídlo vrcholí dvojpodlažným priestorom telocvične. Stavba svojim tvarom rámcuje blok a veľkorysý vnútorný dvor. Ten je lemovaný aj ozdobným múrom, ktorého ornament korešponduje s ornamentom na budove školy. V rámci dvora navrhol architekt dom správcu, ktorý sa nerealizoval a umiestnil sem aj symbolickú lipu, ktorú skutočne vysadili. Ako košatý strom ju zachytili viaceré dobové fotografie. Na budove gymnázia sa uplatnili viaceré dekoratívne postupy charakteristické pre Lechnerovu tvorbu. Pozoruhodné je členenie fasády na plochy rôznych farieb prostredníctvom prerezávania omietky, plochý mierne zvlnený ornament inšpirovaný ľudovým umením aj motívy z románskej architektúry. Rovnaký ornament sa uplatnil aj vo vnútorných priestoroch gymnázia. Viaceré prvky pritom korešpondujú aj s výzdobou neďalekého kostola.

Gymnázium prešlo na začiatku 21. storočia rozsiahlou rekonštrukciou, ktorá budove vrátila jej pôvodnú okrovo-bielo-sivú farebnosť.

HM

Zdroj ilustrácií:
Archív Oddelenia architektúry, Historický ústav SAV, Archív mesta Bratislavy.

Literatúra:
Szyllaba, E.: A Pozsonyi gimnázium Arpád-házi szent Erzsébet emléktemploma. Pozsony 1914.
Balogh-Meyerová, Innet: Výstavba gymnaziálnych budov na Slovensku v kontexte architektonických vplyvov na začiatku 20. storočia. Architektúra & Urbanizmus, 34, 2000, č. 1-2, s. 51-70.

error: Content is protected !!