Kráľovská vyššia dievčenská škola

Základná škola a gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským
Adresa: Bratislava, Dunajská 13
Architekt: Zsigmond Herczegh
Staviteľ: Antal Durvay
1909 projekt, 1911 realizácia

Budapeštiansky architekt Zsigmond Herczegh (1849-1914) patril k významným predstaviteľom tej línie maďarskej secesie, ktorá sa usilovala o interpretáciou maďarskej národnej histórie prostredníctvom dekoratívnej architektúry. Navrhoval najmä vzdelávacie inštitúcie. Okrem Budapešti nájdeme jeho diela napríklad v Szegete, ale aj v Nových Zámkoch, kde podľa jeho návrhu postavili gymnázium. Herczeghove diela sú charakteristické masívnym kompaktným objemom, výraznou strešnou krajinou a bohato dekorovanými fasádami s organicky zvlneným ornamentom. Nechýbajú na nich ani odkazy na maďarskú národnú mytológiu.

Vyššiu dievčenskú školu s internátom projektoval Herczegh v rovnakom čase ako novozámocké gymnázium. Obe budovy sú si tak do veľkej  miery podobné. 

Školu postavili na juhovýchodnom predmestí vtedajšieho Prešporku, ktoré sa v tom čase rozvíjalo v zmysle novej regulácie na základe pravidelnej pravouhlej uličnej siete. Trojkrídlová budova tvorí nárožie Dunajskej a Rajskej ulice, pričom do Dunajskej boli pôvodne orientované učebne, do Rajskej internátne izby a dvorové krídlo zaberala telocvičňa. Pôdorysný a konštrukčný základ tvorí dvojtrakt s chodbou orientovanou do vnútorného dvora. Výtvarné riešenie školy je kombináciou motívov románskej architektúry a secesného ornamentu. Parter budovy je zvýraznený kyklopským kamenným soklom. Motív kamenného obkladu sa objavuje aj na štylizovanom portáli hlavného vstupu do školy. Uličné fasády sú zdobené jemným reliéfnym ornamentom v podobe vlnoviek, podobizní dievčat, žabiek a kvetov, ktorý reaguje na pôvodné určenia školy.

Budova v súčasnosti slúži ako základná škola a gymnázium s maďarským vyučovacím jazykom.

HM

Zdroj ilustrácií:
Archív mesta Bratislavy.

Literatúra:
Balogh-Meyerová, Innet: Výstavba gymnaziálnych budov na Slovensku v kontexte architektonických vplyvov na začiatku 20. storočia. Architektúra & Urbanizmus, 34, 2000, č. 1-2, s. 51-70.
Szőnyi, Andrej: Tak rástla Bratislava. 1. vydanie, Bratislava 1967, 192 s. (2. vydanie, Bratislava, Pallas 1977, 184 s.)

error: Content is protected !!