Uhorská eskontná a zmenárenská banka

Kancelárska budova a kaviareň
Adresa: Bratislava, Hlavné námestie 8
Architekti: Albert Kálmán Körössy, Géza Kiss
1911 súťaž, 1911 realizácia

Budova bývalej Maďarskej banky je jedinou modernou budovou na stredovekom Hlavnom námestí a súčasne jedným z prvých príkladov moderného bankového domu, ktorý sa v tom čase typologicky definoval. Svojim architektonickým výrazom reaguje na princípy nemeckého Jugendstil.

Budovu navrhli významní budapeštianski architekti Albert Kálmán Kőrössy (1869-1955) a Géza Kiss, ktorí svoje návrhy realizovali takmer po celom Uhorsku. Budovu postavili na mieste pôvodného stredovekého tzv. Auerovho domu. V parteri budovy bola na prízemí umiestnená banková hala a na prvom poschodí kancelárie. Ostatné podlažia zaberali nájomné byty. Tomuto funkčnému programu zodpovedá aj výtvarné poňatie fasády. Parter je v duchu Semperovej teórie odievania „odetý“ do kamenného obkladu. Jednotlivé platne sú na fasáde ukotvené prostredníctvom mosadzných nitov podobne ako na viedenskej Poštovej sporiteľni od Otta Wagnera. Z rovnakého materiálu sú zhotovené aj vstupné dvere do banky vybavené štylizovanou mrežou a nitovaním. Priečelie horných podlaží člení trojica lizén ukončených atlantmi. Atiku zdobí florálny ornament, vavrínové vence a girlandy.

V interiéri sa zachovali viaceré secesné prvky ako zábradlie schodiska, mreže výťahovej šachty, fontána vo vstupnom vestibule aj sklenené figurálne mozaiky na stĺpoch bývalej bankovej haly. Po zrušení bankovej prevádzky umiestnili v hale štýlovú kaviareň.

Budovu v roku 2019 poškodil požiar, ktorý vypukol práve v jej priestore. V súčasnosti budova prechádza rekonštrukciou.

HM

Zdroj ilustrácií:
Archív mesta Bratislavy.

Literatúra:
Szőnyi, Andrej: Tak rástla Bratislava.
Holčík, Š. – Rusina, I.: Umenie Bratislavy. Bratislava 1987, s. 380

error: Content is protected !!