Realizáciu projektu zabezpečujú:

Henrieta Moravčíková – zodpovedná riešiteľka
Jozef Lavička – projektový manažér
Nina Bartošová – komunikačná manažérka
Monika Bočková, Paulína Ebringerová, Mária Novotná, Henrieta Moravčíková, Martina Jelínková – koncepcia, architektonické riešenie a dizajn výstavy
Jana Pohaničová, Veronika Vaňová, Patrik Baxa – vzdelávacie programy, digitálny katalóg
Nina Bartošová, Martina Jelínková – Svetový deň secesie
Katarína Fejo, Tomáš Hanáček – urbanistická štúdia
Nina Bartošová, Henrieta Moravčíková, Jana Pohaničová – autorky textov
Martina Jelínková – správkyňa platformy
Eva Kašáková – vizuálna koncepcia
Anežka Palajová – web dizajn

error: Content is protected !!